Erik Strömqvist - Advokat, Stockholm

”Som konkursförvaltare har jag handlagt över 1000 konkurser under mina 30 år i yrket. Min erfarenhet finns inom alla tänkbara branscher såsom fastighetsbolag, flygbolag, tillverkningsindustri, detaljhanden, apotek, restauranger, m. fl. Inget konkursuppdrag är för litet eller för stort för mig och advokatbyrån. Drivkraften för mig är att i varje enskilt ärende åstadkomma bästa möjliga resultat, i första hand för fordringsägarna, men även för ägarna.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & enterprise, kredit & obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Obeståndsrätt,arbetsrätt, fastighets- och hyresrätt, företagsförvärv, kredit- och exekutionsrätt, kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt

UTBILDNING

Jur. kand. Stockholms Universitet, 1980

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 1986
Medlem i REKON, 2010
Konkursförvaltare

SPRÅK

Svenska och engelsk