Henrik Nilsson - Advokat & Partner, Stockholm

”För mig är det viktigt att WSA som advokatbyrå har fokus på klientens affär i vår rådgivning. Våra svar på frågor med anknytning till juridik ska aldrig vara en akademisk övning. Våra svar ska alltid försöka ta uppdragsgivaren närmare en lösning på ett problem eller på annat sätt främja affären och verksamheten.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & enterprise, Offentliga affärer

KOMPETENSOMRÅDEN

Dataskydd/GDPR, IT & telekom, konkurrensrätt, offentlig rätt, process- och skiljemannarätt

UTBILDNING

Jur.kand.

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Nätverket för offentlig upphandling
Nätverket för konkurrensrätt
Svenska föreningen för IT & Juridik
Forum för dataskydd
IAPP

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Henrik på LinkedIn.