Johan Grenefalk - Advokat & Partner, Stockholm

”WSA sätter alltid medarbetarens möjligheter till utveckling i fokus. Tidig klientkontakt och eget ansvar är ledord för byråns verksamhet och som efterlevs på ett mycket bra sätt och utan att för den sakens skull tumma på kvalitet i allt som slutligen levereras. Till detta kan adderas en mycket god social sammanhållning på kontoret vilket medför att personerna som börjar arbeta hos oss väljer att vara kvar på samma arbetsplats länge.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Kapitalmarknad, Corporate & enterprise

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, börsrätt, kommersiell avtalsrätt, värdepappersrätt, försäkrings- och ersättningsrätt, bank- och finansrätt, Dataskydd/GDPR

UTBILDNING

SwedSec licensieringstest, 2016
Jur.kand. Stockholms universitet, 2012
Banking- & Finance law, Queen Mary University of London, 2010
Företagsekonomi I-III, Stockholms Universitet, 2010

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Johan på LinkedIn.