Våra affärsområden

Kapitalmarknad

För att lyckas på behöver man minska avståndet mellan entreprenören och myndigheten.

Affärsnytta i fokus på regleringstung marknad

Kapitalmarknaden kännetecknas av stark konkurrens och högt omställningstryck till följd av snabb teknikutveckling. Branschen har under det senaste decenniet också översköljts av en flodvåg med nya regleringar som, om de inte följs, leder till böter och viten i mångmiljonklassen. Här ligger utmaningen i att verksamheten inte enbart kan styras av motiverade och affärsmässiga överväganden.

För att lyckas på denna marknad behöver man minska avståndet mellan den entreprenöriella verksamheten och den myndighet som har till uppgift att övervaka regelefterlevnad och förebygga missbruk. Detta kräver stöd från personer som inte bara kan reglerna utan som också förstår det bakomliggande syftet, reglernas tillkomsthistoria, de kommersiella förutsättningarna och som kan tolka ändamålen utifrån gedigen och långvarig erfarenhet.

Vi på WSA är, sedan länge, specialiserade inom alla segment på kapitalmarknaden. Det innebär att vi kan överblicka hela din verksamhet och ta ett helhetsgrepp på din affär. Så, oavsett om du söker tillstånd för en nystartad verksamhet, strukturerar om din företagsgrupp eller ser över dina kundavtal, ditt marknadsföringsmaterial eller din riskinformation – kan vi på WSA hjälpa dig.

Se våra medarbetare inom Kapitalmarknad

Human Resources

Vi vet att dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Med oss som HR-partner får du kvalificerat stöd i alla personalfrågor som oundvikligen kommer att dyka upp.

Läs mer

Miljö, energi och fastighet

Miljö-, energi- och fastighets-frågor växer i betydelse, omfattning och komplexitet. WSA bistår företag, organisationer och offentliga organ inom alla frågor som kan dyka upp och ger er strategiska råd.

Läs mer

Kredit & obestånd

WSA har erfarenhet av flera av Sveriges största obeståndsärenden genom tiderna. Den kompetensen tar vi med oss i alla kredit- och obeståndsfrågor som dyker upp i din verksamhet.

Läs mer

Offentliga affärer

Vi kan offentliga affärer. Med oss som partner får du därför lite mer – vi förstår drivkrafterna och hur dessa påverkar din organisations möjligheter.

Läs mer

Företagsförvärv

Med företagsförvärv kan du snabbt växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. WSA förstår hela din affär och kan därför hjälpa dig med alla typer av ägarförändringar i bolaget. Så kan du fokusera på verksamheten.

Läs mer

Corporate & enterprise

Målstyrning via Corporate & enterprise innebär ett strategiskt helhetsgrepp på din verksamhet och de frågor som är aktuella för stunden. Tillsammans maximerar vi din affärsnytta.

Läs mer