Krister Havert - Advokat , Jönköping

”Våra kompetenta medarbetare skapar inte endast kontor med stark ställning lokalt, utan är även byggstenarna i WSA – en moderna affärsjuridisk advokatbyrå både i Sverige och internationellt.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit & obestånd, Human Resources

KOMPETENSOMRÅDEN

Obeståndsrätt, process- och skiljemannarätt, arbetsrätt

UTBILDNING

Jur.kand. Lunds Universitet, 1986

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Krister Havert på LinkedIn