Kristina Jonsson - Advokat & Partner, Stockholm

”Något som sticker ut med WSA är att du som nyutexaminerad jurist tidigt i din anställning får bege dig ut på klientbesök och ta stort ansvar i handläggning av ärenden. Exempelvis fick jag i rollen som funktion för regelefterlevnad tidigt i anställningen utföra egna kontroller hos klienter och hålla utbildningar för anställda, ledning och styrelsemedlemmar. WSA ger också samtliga anställda stora möjligheter till delaktighet i verksamheten och den kollegiala samhörigheten omfattar samtliga anställda, oberoende av vilken roll man har. Alla räknas!”

AFFÄRSOMRÅDEN

Kapitalmarknad, Corporate & enterprise 

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, värdepappersrätt, bank- och finansrätt, börsrätt, kommersiell avtalsrätt, dataskydd/GDPR 

UTBILDNING

SwedSec licensieringstest, 2016
Jur.kand. Uppsala universitet, 2014
Uppsatspraktik, Törngren Magnell, 2014
Compliance Manager Assistant, Nordic Compliance, 2013

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Kristina Jonsson på LinkedIn