Sarah Pettersson Goh - Biträdande jurist, Helsingborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit och obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Obeståndsrätt

UTBILDNING

Juristexamen Lunds Universitet, 2017
Tingsmeritering, Kristianstad tingsrätt, 2018-2020

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Sarah Pettersson Goh på Linkedin