Staffan Lindblad - Advokat, Jönköping

”Vad som glädjer mig mest i mitt arbete är när jag kan bidra till att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, lösa en situation som för klienten är besvärlig men där lösningen skapar förutsättningar för en långsiktigt god utveckling.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & Enterprise, företagsförvärv

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, företagsförvärv

UTBILDNING

Jur.kand. Lund, 1973

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Styrelseuppdrag i ett flertal huvudsakligen familjeägda företag

SPRÅK

Engelska och hygglig tyska