Våra affärsområden

Företagsförvärv

Affärsbeslut kan behöva genomföras snabbt och då behöver ditt företag en partner med en dedikerad organisation.

Tydlig snabb och målinriktad M&A

Företagsförvärv är ett snabbt sätt att växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. Att avyttra en verksamhet kan ofta vara ett av de viktigaste affärsbeslut en företagare står inför. Det är dock lätt att fokus hamnar på avtalen och inte affärens egentliga syfte – att det ska vara värdeskapande för båda parter.

Affärsområdet Företagsförvärv finns eftersom vi vet att en genomförd affär inte tar slut vid tillträde. Det är först efteråt som utmaningarna dyker upp och det blir viktigt att parternas respektive förväntningar med affären uppfylls.

Affärsbeslut kan också behöva genomföras snabbt och då behöver ditt företag en partner med en dedikerad organisation som kan ta sig an frågan. En partner som förstår verksamheten, affären och kan förenkla processen – oavsett om det handlar om ägarförändringar, generationsskiften, köp eller avknoppning.

Vår branschkunskap i kombination med vårt breda nätverk innebär att du får all expertis lokalt även om affären sker någon annanstans i Sverige eller internationellt.

Se våra medarbetare inom Företagsförvärv

Human Resources

Vi vet att dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Med oss som HR-partner får du kvalificerat stöd i alla personalfrågor som oundvikligen kommer att dyka upp.

Läs mer

Miljö, energi och fastighet

WSA kan alla roller på fastighets- och entreprenadmarknaden. Det ger oss en unik inblick som vi omsätter i strategisk rådgivning för att maximera ditt företags affärsnytta.

Läs mer

Kredit & obestånd

WSA har erfarenhet av flera av Sveriges största obeståndsärenden genom tiderna. Den kompetensen tar vi med oss i alla kredit- och obeståndsfrågor som dyker upp i din verksamhet.

Läs mer

Kapitalmarknad

Vi har länge varit specialiserade inom finansfrågor. Det i kombination med vårt fokus på din affärsnytta gör att vi på bästa sätt möter dina behov på kapitalmarknaden.

Läs mer

Offentliga affärer

Vi kan offentliga affärer. Med oss som partner får du därför lite mer – vi förstår drivkrafterna och hur dessa påverkar din organisations möjligheter.

Läs mer

Corporate & enterprise

Målstyrning via Corporate & enterprise innebär ett strategiskt helhetsgrepp på din verksamhet och de frågor som är aktuella för stunden. Tillsammans maximerar vi din affärsnytta.

Läs mer