Bo Thomaeus - Advokat & Partner, Stockholm

”Bollplank är uttjatat – vi måste slå tillbaka bollen hårdare och mer precist. Annars blir råden en sämre återspegling av frågan och då tappar vi affärsnytta. Så jobbar vi dagligen på kontoret och med kunder samt andra partners. Visst är stora segrar kul – lyckade skiljeförfaranden, framgångsrika projekt eller väl genomförda förhandlingar – men mest stolt är jag nog i vardagen när någon i teamet ifrågasätter och utmanar så att vi kan vässa det vi gör ännu mer. Det är ju då jag vet att det sättet vi arbetar på verkligen fungerar!”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & enterprise, Miljö, energi och fastighet, Offentliga affärer

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, Entreprenadrätt, kommersiell avtalsrätt, immaterialrätt, offentlig upphandling och process- och skiljemannarätt

UTBILDNING

Jur.kand. Lunds universitet, 2005
Högskoleexamen i företagsekonomi vid Lunds universitet, 2005

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2010
Styrelseordförande och ledamot i flertalet bolag inom transport och teknik

SPRÅK

Svenska, engelska och tyska

Här hittar du Bo Thomaeus på LinkedIn