Lina Maltesson - Biträdande jurist, Borås

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & Enterprise, Företagsförvärv, Kredit & Obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, Företagsförvärv, Komersiell avtalsrätt, Obeståndsrätt.

UTBILDNING

Jur. kand., Göteborgs universitet, 2024.

SPRÅK

Svenska och engelska