Petra Loodberg - Advokat & Partner, Helsingborg

”WSA:s främsta styrka – utöver att byrån genom sina medarbetare besitter en hög och bred kompetens – är att varje medarbetare ges möjlighet att utvecklas i egen vald riktning, vilket i förlängningen ger motiverade medarbetare och en bra service till våra klienter. Arbetsmiljön är högt prioriterad och därmed även trivseln och gemenskapen bland medarbetarna, vilket är en viktig och bidragande anledning till förtroendet som vi skapar hos våra klienter.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate Enterprise, Human Resources, Kredit & obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Obeståndsrätt, arbetsrätt och kommersiell avtalsrätt

UTBILDNING

Jur. kand. vid Lunds universitet, 2005

NÄTVERK OCH MERITER

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2010
Konkursförvaltare, 2015
Ordförande WSA december 2020 – november 2023

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Petra Loodberg på LinkedIn