Ny upplaga av Data Protection & Privacy, Lexology GTDT

Advokat Henrik Nilsson har än en gång bidragit med sin expertis inom Data Protection & Privacy till Lexology Getting The Deal Through (GTDT). Henrik är nationell expert inom området och ger läsarna svar på frågor som rör behandling och skydd av personuppgifter och en inblick i utvecklingen det senaste året i pandemins spår.

I denna upplaga av Data Protection & Privacy beskriver Henrik och WSA:s GDPR-team bestående av Johan Grenefalk, Kristina Jonsson, Annastasios Martidis och Carl Gleisner, regelverken som är tillämpliga vid behandling av personuppgifter och tar upp frågor som vilka krav som ställs upp vid användning av molnbaserade tjänster.

Lexology GTDT är en guide till lagstiftning och praxis kring en rad olika rättsområden. Guiden som omfattar 112 rättsområden, 150 jurisdiktioner och har fler än 6 400 experter som ger svar på frågor kring bland annat regelverk, verkställighet, viktiga krav, undantag med mera.

Har du frågor eller behöver stöttning i din verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Henrik Nilsson

Advokat & Partner, Stockholm

+46(0)72-723 11 00

henrik.nilsson@wsa.se