Jönköping

Christian Ibrahim

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Företagsförvärv KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Företagsförvärv, Kommersiell avtalsrätt UTBILDNING Juristexamen, Uppsala universitet, 2016 SPRÅK Svenska, Engelska, Arabiska   Här hittar du Christian på LinkedIn

Läs mer

Clara Herbertsson

”På WSA finns både en bred kompetens, ett prestigelöst samarbetsklimat och ett starkt engagemang för det lokala näringslivet. Det ger de bästa förutsättningarna för att stödja klienter med kvalificerad juridisk…

Läs mer

Staffan Lindblad

”Vad som glädjer mig mest i mitt arbete är när jag kan bidra till att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, lösa en situation som för klienten är besvärlig men…

Läs mer

Yvonne Eliasson

”På WSA har jag utvecklats genom att få arbeta självständigt med eget ansvar för mina arbetsuppgifter. Att komma med idéer och förslag på lösningar är inte heller svårt eftersom det…

Läs mer

Åsa Friman

”En av WSA:s styrkor är att vi jobbar i team. Även som assistent är man delaktig och får möjlighet att utvecklas. För klientens del är det en fördel eftersom fler…

Läs mer

Krister Havert

”Våra kompetenta medarbetare skapar inte endast kontor med stark ställning lokalt, utan är även byggstenarna i WSA – en moderna affärsjuridisk advokatbyrå både i Sverige och internationellt.” AFFÄRSOMRÅDEN Kredit &…

Läs mer

Henrik Sjöman

”Vår mission på WSA i Jönköping är att ge affärsjuridiska råd av internationell standard till det småländska näringslivet. Det har jag arbetat engagerat med i mer än 20 år. Tillsammans…

Läs mer

Pernilla Larsson

”På WSA arbetar man i en prestigelös och engagerad miljö, där alla får utrymme att bidra och strävar mot samma mål. Tryggheten i detta är ovärderlig. Den gemenskapen, tillsammans med…

Läs mer

Jennie Eklund

”Förmågan och viljan att alltid leverera den mest affärsmässiga lösningen och därmed nyttan för våra klienter bottnar i vårt genuina intresse för våra klienters verksamheter och affärer vilket utgör en…

Läs mer