Göteborg

Anna Kimovski

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd UTBILDNING Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, Paralegal, Göteborg, 2019 SPRÅK Svenska, engelska och serbiska Här hittar du Anna Kimovski på LinkedIn

Läs mer

Ajla Velic

AFFÄRSOMRÅDEN Företagsförvärv KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Företagsförvärv, Kommersiell avtalsrätt UTBILDNING Jur.kand. Göteborgs universitet, 2022 SPRÅK Svenska, engelska, bosniska, serbiska och kroatiska Här hittar du Ajla Velic på Linkedin

Läs mer

Erik Sjöberg

AFFÄRSOMRÅDE Corporate & enterprise KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Företagsförvärv, Kommersiell avtalsrätt och Offentligrätt UTBILDNING Jur.kand. Göteborgs universitet, 2017 SPRÅK Svenska och engelska

Läs mer

Julia Platenik

AFFÄRSOMRÅDEN Miljö, energi och fastighet KOMPETENSOMRÅDEN Entreprenadrätt, Fastighets- och hyresrätt UTBILDNING Jur.kand. Göteborgs universitet, 2019 SPRÅK Svenska och engelska  

Läs mer

Anna Rosell

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Företagsförvärv, Obeståndsrätt, Konkursförvaltare, Tvistlösning och medling UTBILDNING Juristexamen, Lunds Universitet, 1988 Engelska, Göteborgs Universitet, 1983 Av CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution)…

Läs mer

Oscar Ericsson

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Jur.kand. Göteborgs universitet,  SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Oscar Ericsson på LinkedIn

Läs mer

Carl Nyrén

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Obeståndsrätt UTBILDNING Jur.kand. Göteborgs universitet, 2020 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Carl Nyrén på LinkedIn

Läs mer

Anna Sandblom

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Jur. kand. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2013 SPRÅK Svenska och engelska Hitta Anna Sandblom på LinkedIn här

Läs mer

Alexandra Eklund

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd UTBILDNING Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, Paralegal, Göteborg, 2015 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Alexandra Eklund på LinkedIn

Läs mer

Ulrika Cornéer Sterner

”Hos oss på WSA finns en stark känsla av att höra ihop och en tydlig strävan åt ett gemensamt mål – att leverera mesta möjliga affärsnytta för våra klienter. I…

Läs mer