Göteborg

Anna Rosell

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Företagsförvärv, Obeståndsrätt, Konkursförvaltare, Tvistlösning och medling UTBILDNING Juristexamen, Lunds Universitet, 1988 Engelska, Göteborgs Universitet, 1983 Av CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution)…

Läs mer

Oscar Ericsson

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Jur.kand. Göteborgs universitet,  SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Oscar Ericsson på LinkedIn

Läs mer

Carl Nyrén

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Obeståndsrätt UTBILDNING Jur.kand. Göteborgs universitet, 2020 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Carl Nyrén på LinkedIn

Läs mer

Anna Sandblom

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Jur. kand. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2013 SPRÅK Svenska och engelska Hitta Anna Sandblom på LinkedIn här

Läs mer

Hanna Eriksson

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Företagsförvärv KOMPETENSOMRÅDEN Kommersiell avtalsrätt, Bolagsrätt, Börsrätt UTBILDNING Jur. kand. vid Göteborgs universitet, 2021 SPRÅK Svenska, och engelska Här hittar du Hanna Eriksson på LinkedIn

Läs mer

Alexandra Eklund

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd UTBILDNING Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, Paralegal, Göteborg, 2015 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Alexandra Eklund på LinkedIn

Läs mer

Ulrika Cornéer Sterner

”Hos oss på WSA finns en stark känsla av att höra ihop och en tydlig strävan åt ett gemensamt mål – att leverera mesta möjliga affärsnytta för våra klienter. I…

Läs mer

John Vleugels Antonson

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Företagsförvärv, Miljö, energi och fastighet KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Fastighetsrätt och hyresrätt, Företagsförvärv, Kommersiell avtalsrätt UTBILDNING Jur.kand, Stockholms universitet 2003 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du John…

Läs mer

Jean Lo

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd, Miljö, energi & fastighet KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt, Entreprenadrätt, Processrätt UTBILDNING Mag. iur Universitet Wien, 2005 Juristexamen Göteborgs universitet, 2012 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 2016 SPRÅK Svenska, engelska…

Läs mer

Cecilia Hesslén

”WSA är en modern advokatbyrå som präglas av stark lokalkännedom och vikten av att klienten alltid ska stå i centrum. Att presentera juridiken på ett lättbegripligt sätt, så att klienterna…

Läs mer