Borås

Lina Maltesson

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Företagsförvärv, Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Företagsförvärv, Komersiell avtalsrätt, Obeståndsrätt. UTBILDNING Jur. kand., Göteborgs universitet, 2024. SPRÅK Svenska och engelska

Läs mer

Camilla Andersson

UTBILDNING Ekonomiutbildning, Högskolan Borås / Göteborgs Universitet SPRÅK Svenska och engelska

Läs mer

Jens Henrik Tönjum

AFFÄRSOMRÅDEN Miljö, energi och fastighet KOMPETENSOMRÅDEN Energirätt, Entreprenadrätt, Fastighets- och hyresrätt, Miljörätt, Processrätt UTBILDNING Juristexamen, Göteborgs universitet, 2023 SPRÅK Svenska och engelska

Läs mer

Erik Sjöberg

AFFÄRSOMRÅDE Corporate & enterprise KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Företagsförvärv, Kommersiell avtalsrätt och Offentligrätt UTBILDNING Juristexamen, Göteborgs universitet, 2017 SPRÅK Svenska och engelska

Läs mer

Julia Platenik

AFFÄRSOMRÅDEN Miljö, energi och fastighet KOMPETENSOMRÅDEN Entreprenadrätt, Fastighets- och hyresrätt UTBILDNING Juristexamen, Göteborgs universitet, 2019 SPRÅK Svenska och engelska  

Läs mer

Anna Rosell

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Företagsförvärv, Obeståndsrätt, Konkursförvaltare, Tvistlösning och medling UTBILDNING Juristexamen, Lunds Universitet, 1988 Engelska, Göteborgs Universitet, 1983 Av CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution)…

Läs mer

Oscar Ericsson

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt UTBILDNING Juristexamen, Göteborgs universitet, 2020 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Oscar Ericsson på LinkedIn

Läs mer

Carl Nyrén

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & Enterprise, Kredit & Obestånd KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Obeståndsrätt UTBILDNING Juristexamen, Göteborgs universitet, 2020 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Carl Nyrén på LinkedIn

Läs mer

Anna Sandblom (Föräldraledig)

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & obestånd, Human Resources KOMPETENSOMRÅDEN Obeståndsrätt, arbetsrätt UTBILDNING Juristexamen, Göteborgs universitet, 2013 SPRÅK Svenska och engelska Hitta Anna Sandblom på LinkedIn här

Läs mer

Alexandra Eklund

AFFÄRSOMRÅDEN Kredit & Obestånd UTBILDNING Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, Paralegal, Göteborg, 2015 SPRÅK Svenska och engelska Här hittar du Alexandra Eklund på LinkedIn

Läs mer